Blue Flower

ฝึกตีคอร์ดใจสั่งมา โลโซ แบบที่สอง

มาถึงการฝึกตีคอร์ดเพลงใจสั่งมา แบบที่สองนะครับ ในที่นี้จะเป็นรูปแบบการตีคอรืดทั้งแบบเต็มห้อง และครึ่งห้อง จะให้ดีก็ดูแบบที่หนึ่งประกอบด้วยก็ได้ครับเพราะแบบแรกจะบอกได้ละเอียดกว่าแบบที่สอง

คลิปสอนตีคอร์ดใจสั่งมา แบบที่สอง

คอร์ดเพลงใจสั่งมือ เสก โลโซ www.guitarbasic.net