Blue Flower

สอนเล่นเพลง I am yours

เพลงนี้เล่นกีตาร์ตัวเดียวก็ฟังดูดีครับ เพียงแต่เวลาเล่นอาจต้องเน้นจังหวะหยุดเสียงหน่อย เล่นได้หลายแบบ แบบที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นการหยุดเสียงด้วยมือขวา ลองฝึกดูครับ