วิธีตัดต่อเพลง

วิธีตัดต่อเพลง

วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมในการตัดต่อเพลง Wave Editor

ขอเริ่มเลยละกันก่อนอื่นโหลดโปรแกรม Wave Editor 3.2.1.0 หรือใหม่กว่า2.ทำการตัดตั้งให้เรียบร้อย


3.หน้าตาโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อเพลงจะเป็นเช่นนี้


4.ให้ OPEN FILE เพลงที่ต้องการออกมา


5.ส่วนแสดงผลของโปรแกรมตัดต่อเพลงก็จะเป็นอย่างที่เห็น

 


6. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ทะระบุไว้บนภาพแล้ว ก็จะเป็นอย่างนี้แล

 


7.ต่อไปเป็นเรื่องของการ Save ข้อมูล

 

จบแล้วสำหรับการตัดต่อเพลง ไฟล์ MP3 จริงๆ ความสามารถของโปรแกรมยังมีอีกมากลองศึกษากันดูครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information